Szkolenia

W ramach działań Ośrodka Szkoleniowego działającego w Centrum Pomocy Wzajemnej, oraz we współpracy z innymi instytucjami, organizujemy bezpłatne warsztaty i szkolenia grupowe wzmacniające kompetencje, szczególnie te wymagane przez pracodawców. Szkolenia i warsztaty przeprowadzane u nas, można podzielić na dwie grupy:

- szkolenia wzmacniające kompetencje społeczne: asertywność, zdolności komunikacyjne i autoprezentacyjne.
- szkolenia zawodowe: warsztaty przygotowujące do podjęcia pracy, przygotowanie dokumentów, efektywnego poszukiwania pracy, szkolenia komputerowe, itp.

Ukończenie każdego kursu jest potwierdzane stosownym certyfikatem.

Ośrodek Szkoleniowy jest niepubliczną placówką zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty. Staże i praktyki zawodowe w ośrodku są realizowane w porozumieniu z Urzędem Pracy, stanowią możliwość – szczególnie dla młodych osób, wchodzących na rynek pracy – zdobycia podstawowych umiejętności i dyspozycji wymaganych w pracy zawodowej. Ośrodek Szkoleniowy jest miejscem, które daje możliowść zwiększenia swoich atutów zawodowych oraz uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy.

Szkolenie przeprowadzane w Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Bramą"

osrodek_szkoleniowy-logo

Centrum Pomocy Wzajemnej


Usługi nieodpłatne – statutowe

Oferta usług gospodarczych

  • Catering
  • Pracownia ceramiczna
  • Szkolenia

Ośrodek Szkoleniowy

Więcej informacji na temat aktualnie odbywających się szkoleń i warsztatów można uzyskać pod nr. tel.
(+48 22) 619 85 01.