Program Wychodzenia z Bezdomności

Bezdomność to najbardziej dramatyczna twarz wykluczenia społecznego. Tym bardziej dramatyczna, im młodszego człowieka dotyczy. Dlatego też Dom Rotacyjny Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, działający jako część Centrum Pomocy Wzajemnej, koncentruje swoje wysiłki na organizowaniu wsparcia młodym ludziom doświadczającym bezdomności - na ogół nie z własnej winy. Dorastanie w domu dziecka, ośrodku szkolno-wychowawczym czy też w rodzinie dysfunkcyjnej naznacza młodego człowieka piętnem, od którego uwolnić się można, ale z pomocą specjalistów.

W 2014 roku w programie uczestniczyły 73 osoby bezdomne w wieku 18-35 lat. 50% z nich uzyskało samodzielność. Zapewniliśmy uczestnikom programu konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, kursy zawodowe, staże, warsztaty prawne, językowe, komputerowe, z aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości.

W ramach programu każdy z uczestników ma obowiązek opracowania i realizowania 3-letniego Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

W ramach programu udzielane jest skuteczne i kompleksowe wsparcie osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z bezdomności i powrotu do społeczeństwa. Program jest wypracowywanym modelem pracy socjalnej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.

Wnętrze jednego z pokoi Domu Rotacyjnego

Centrum Pomocy Wzajemnej


Usługi nieodpłatne – statutowe

Oferta usług gospodarczych

Dom Rotacyjny

ul. Targowa 82
03-448 Warszawa
tel./fax (+48) 22 619 85 01
e-mail: a.kupczyk@otwartedrzwi.pl