Pomoc żywnościowa

W Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Bramą" udzielamy także pomocy żywnościowej osobom potrzebującym. Przygotowujmy posiłki dla osób ubogich, bezdomnych, uczestników programów realizowanych przez Stowarzyszenie. Często wśród osób potrzebujących pojawiają się osoby pracujące, których zarobki i dochody w przeliczeniu na członków rodziny lokują je poniżej minimum egzystencjalnego. W takich przypadkach indywidualnie analizujemy potrzeby tych rodzin i udzielamy adekwatnej pomocy.

Osobami uprawnionymi do otrzymania produktów żywnościowych są:

- osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ;
- osoby znajdujące się w kryzysie z powodów losowych.

Osoba uprawniona przedstawia skierowanie z OPS, wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i potwierdza pisemnie otrzymane produkty żywnościowe równocześnie deklarując zużycie ich na potrzeby własne i swojej rodziny.

Produkty żywnościowe przechowywane są w specjalnie do tego celu utworzonym magazynie, spełniającym normy SANEPiD-u. Magazyn prowadzi pełna dokumentację zgodnie z przepisami. Z każdej zbiórki sporządzany jest dokładny raport, a wartość produktów wyceniona.

Magazyn żywności w Centrum Pomocy Wzajemnej

Centrum Pomocy Wzajemnej


Usługi nieodpłatne – statutowe

Oferta usług gospodarczych

Magazyn żywności

ul. Targowa 82
03-448 Warszawa