Agencja Zatrudnienia

Agencja Zatrudnienia to przestrzeń w której od 20 lat świadczymy profesjonalne usługi dla pracodawców i osób poszukujących pracy z terenu Warszawy. Utworzona została przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, z potrzeby wsparcia osób wykluczonych. Początkowo z myślą o mieszkańcach Dzielnicy Praga Północ, później obejmując swoim zasięgiem inne grupy, tj. osoby niepełnosprawne, bezdomne.

Pracodawcom oferujemy:

- pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia,
- poprowadzenie procesu rekrutacji,
- organizację i przeprowadzenie szkoleń,
- pomoc przy tworzeniu i składaniu wniosków o staż z Urzędu Pracy,
- świadczymy także usługi trenera pracy.

Kandydatom do pracy oferujemy:

- pomoc przy stworzeniu ścieżki kariery zawodowej,
- dostępne oferty pracy,
- wsparcie w procesie poszukiwania pracy.
- pomoc przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych

Nasz zespół to grupa zaangażowanych osób, specjalistów z obszaru rynku pracy, m.in. doradcy zawodowi, trenerzy pracy, psycholodzy. W roku 2014 z naszego wsparcie korzystało 1294 osób. Jesteśmy autorami innowacyjnych projektów tj. Giełda Mocy - targi pracy osób z niepełnosprawnościami, Młodzieżowe Targi Pracy, wypracowaliśmy model zatrudnienia wspomaganego. Współpracujemy m.in. z AmRest, McDonald’s, Sodexo, Develey, organizacjami pozarządowymi i rządowymi.

Agencja Zatrudnienia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Centrum Pomocy Wzajemnej


Usługi nieodpłatne – statutowe

Oferta usług gospodarczych

Agencja Zatrudnienia

ul. Targowa 82
03-448 Warszawa
tel./fax (+48 22) 619 85 01
e-mail: m.mizera@otwartedrzwi.pl