Agencja Zatrudnienia

Pomoc socjalna

Program Wychodzenia z Bezdomności

Pomoc żywnościowa

Porady prawne

Catering

Pracownia ceramiczna

Szkolenia

Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Bramą" działa od 1996 roku. Celem jego działalności jest świadczenie pomocy społecznej ludziom jej potrzebującym z udziałem terapeutów, doradców, ekspertów, wolontariuszy. Centrum świadczy także usługi odpłatne: catering, sprzedaż wyrobów ceramicznych oraz usługi szkoleniowe. Prowadzone działania statutowe obejmują pomoc prawną, psychologiczną, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc rzeczową, posiłek dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, reedukację, edukację, szkolenia dla osób bezdomnych, stypendia. Centrum pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzi promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Prowadzi pośrednictwo pracy, doradztwo i poradnictwo zawodowe, ułatwianie dostępu do ofert pracy, organizuje szkolenia zawodowe umożliwiające podnoszenie kwalifikacji.